Potřebujete reklamovat zboží?

Kontaktujte nás na naší zákaznické lince

a využijte služby "rodinná firma = rodinná péče"

607 057 767  - POMŮŽEME VÁM

info@astoncentral.cz

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
KE STAŽENÍ ZDE

Reklamační řád

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete kontaktováním nás na tel. čísle 607 057 767 a postupem dle doporučení našich odborníků. Připravte si doklad (objednávku, fakturu) a problém, který jste zaznamenali.

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat balení zboží a provést prohlídku zboží, při níž zkontroluje především množství a dále druh, jakost a vlastnosti zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží či balení zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Vady zboží v druhu, jakosti či vlastnostech zboží je zákazník povinen reklamovat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. V případě používání výrobku, který nese zjevné vady jakosti či ve vlastnostech, nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé použitím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Reklamaci lze uplatnit těmito možnými způsoby:

  • Pokud bylo zboží poškozeno během přepravy, reklamujte tuto skutečnost neprodleně u přepravce, který zásilku doručil.
  • Po vyzvání a dohodě s reklamačním oddělením můžete zboží zaslat společně s vyplněným reklamačním protokolem. Tento způsob vyřízení reklamace je nejrychlejší a reklamace bývá běžně vyřízena do 14 dnů od přijetí reklamace.

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace vyplněný reklamační protokol a doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura). Kopii faktury není potřeba posílat, pokud uvedete číslo dokladu (umístěno vpravo nahoře) do reklamačního protokolu.

 

Jak postupovat

Pokud je zboží poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

 

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

  • Česká pošta: oznamte osobně do 2 pracovních dnů od doručení na jakékoliv pobočce pošty.

  • GLS: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 840 123 456.

Pro poškozené zboží, ke kterému nedošlo během přepravy, kontaktujte přímo nás:

 

Pokud byla objednávka dodána nekompletní nebo zboží neodpovídá objednanému typu
Prosíme, napište nám podrobnosti na email info@astoncentral.cz a my vám následně poradíme jak dále postupovat. Pro rychlejší vyřízení reklamace vždy uvádějte číslo své objednávky nebo číslo daňového dokladu.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů. Nejčastěji však vyřizujeme reklamace zaslané na reklamační oddělení do 14 dnů od přijetí reklamace.

 

Řešení reklamace

Poškozené zboží předmětem reklamace bude opraveno nebo vyměněno za nové. Není-li oprava nebo výměna možná, budou vráceny peníze na bankovní účet uvedený v reklamačním protokolu. Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamačního oddělení vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

- byli jste k odeslání zboží vyzvání a nebylo možno reklamaci řešit jinak
- reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
- prostřednictvím emailu nám doložíte výši nákladů (sken podacího lístku, přepravní list apod.)
- prostřednictvím emailu nám zašlete výzvu k proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání.

 

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Reklamace – Slovensko

Společnost Aston CENTRAL s.r.o. nemá zastoupení na Slovensku a veškeré objednávky vznikající v České republice s možností expedice do zahraničí, na Slovensko, je nutné reklamovat dle reklamačního řádu platného pro Českou republiku.

 

Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu a nepoužité
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Navíc můžete zboží vyzkoušet a v přiměřeném rozsahu se seznámit s povahou a vlastnostmi zboží, nemělo by však dojít k zjevnému opotřebení. Naše společnost si však může účtovat kupujícímu náklady s tím spojené pro uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Standardní výše těchto nákladů je 99 Kč.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy do 90 dnů
Kupující může stejným způsobem odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě do 90 dnů od převzetí zboží, a to však pouze v případě pokud je zboží nové nepoužité a v originálním balení. V tomto případě nebudou kupujícímu vráceny peníze - ale bude mu poskytnuta možnost výměny za jiné zboží.

 

V případě odstoupení od smlouvy je vždy nutné vrátit také dárky, které jsou poskytovány zdarma, a byly zaslány společně nebo dodatečně s objednávkou zboží.

 

Kompletní znění práv a povinností z vadného plnění, vyřizování reklamace a odstoupení od kupní smlouvy naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.

 


Vaříme s Astonem

Menu